ทีมที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

admin

March 3, 2023

admin

August 5, 2022
1 2 3
Message us