เทรนด์การพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าของชาวโซเชียลในปี 2022

รวบรวมคีย์เวิร์ดของชาวโซเชียลในปี 2022 ที่มีการพูดถึง “รถยนต์ไฟฟ้า” ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงมุมมองที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร บทความนี้จะพาทุกท่านเจาะลึกถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น Insight สำคัญระหว่างรถยนต์แบบน้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุดใน Social Media ปี 2022
  • 5 ประเด็นที่มีการพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าใน Facebook ปี 2022 มากที่สุด
  • ผลสำรวจการเลือกใช้ ระหว่าง ทีมรถยนต์ไฟฟ้า และทีมรถยนต์น้ำมัน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ากับราคาน้ำมัน

วิเคราะห์โดย : มัควัฒน์ บุญอาจ และเตชสิทธิ์ กันทะใจ

Message us