บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการด้วยใจ และเทคนิคการเสนอขายแบบมืออาชีพ ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ได้มีโอกาสจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการด้วยใจและ เทคนิคการเสนอขายแบบมืออาชีพ ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565  โดยจุดมุ่งหวังของหลักสูตร คือการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในใจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในยุคดิจิทัล เสริมสร้างทักษะและกลยุทธ์ด้านการตลาด และทักษะด้านการขายแก่บุคลากร  ให้สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงประเด็นและปิดการขายได้สำเร็จ

มีหัวข้ออบรมดังนี้

เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการด้วยใจและ

  1. แกะรอยเส้นทางการเป็นลูกค้า และกลวิธีการเสริมสร้างคุณค่าสินค้า และบริการในแต่ละช่วง  (Customer Journey Tracking & Value Proposition )
  2. การออกแบบบริการอย่างไรถึงโดนใจลูกค้า (Gen Now Service Design Thinking for Gen Now)

เทคนิคการเสนอขายแบบมืออาชีพ

  1. ถอดรหัสการตลาดยุค 5.0 (Decoding Marketing 5.0 … Technology to Humanity )
  2. จิตวิทยาการขาย ด้วยกลไกจากสมอง ( Neuro Selling )
  3. ทักษะจำเป็นสู่ยอดนักขายเชิงรุก (The Essential Skills to Proactive Top-Sale)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us