ภาษีพรมแดนคาร์บอนคืออะไรและทำไมธุรกิจจึงควรใส่ใจ

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง และทุกประเทศในโลกต่างก็พยายามจะหาวิธีมารับมือกับปัญหาดังกล่าว ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนรัฐสภายุโรปได้อนุมัติข้อเสนอเพื่อสร้างภาษีพรมแดนคาร์บอน โดยกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรปโดยพิจารณาจากการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกว่า Embedded Carbon Emissions ภาษีพรมแดนคาร์บอนเรียกได้ว่าเป็นกลไกการปรับขอบคาร์บอน (CBAM) ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดการค้าทั่วโลก ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงผู้ผลิตนอกสหภาพยุโรปที่พยายามขายผลิตภัณฑ์ของตนในสหภาพยุโรป

แล้วภาษีพรมแดนคาร์บอนคืออะไร และเหตุใดสหภาพยุโรปจึงต้องการ ก่อนอื่นเรามาดูนโยบายอื่นของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการแก้ปัญหาโลกร้อนนี้ คือระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป ในปี 2548 ETS ได้จัดตั้งตลาดการค้าคาร์บอนแบบ CAP และการค้าขายในสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ผลิตในสหภาพยุโรปจำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับ CO2 ทุกตันที่ผลิต
ราคาของใบอนุญาตเหล่านี้ถูกกำหนดตามตลาดการกำหนดราคาคาร์บอนของสหภาพยุโรป ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะตรึงราคาการปล่อยคาร์บอนเพื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอน ราคาคาร์บอนของสหภาพยุโรปในขณะที่เขียนอยู่ที่ประมาณ 85 ยูโร (3,164.47 บาท) ต่อ CO2 ตัน

ปัญหา คือ ผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีการผลิตในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบด้านสภาพอากาศสามารถปล่อยคาร์บอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าทำให้ผู้ผลิตในสหภาพยุโรปเสียเปรียบด้านต้นทุน ส่งผลให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการย้ายฐานการผลิตออกนอกเขตยุโรป ซึ่งทำให้เกิดการรั่วไหลของคาร์บอนและสูญเสียการขายไปยังประเทศที่มีนำเข้าถูกกว่า ปัจจุบันสหภาพยุโรปให้ใบอนุญาตคาร์บอนฟรีแก่ผู้ผลิตเพื่อชดเชยการรั่วไหลในรูปแบบเหล่านี้ แต่จะยุติการอนุญาตฟรีเหล่านี้และพยายามแก้ไขการรั่วไหลของคาร์บอนในระยะยาวโดยผู้ผลิตที่เก็บภาษีคาร์บอนจากประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบด้านสภาพอากาศ

แล้วภาษีพรมแดนคาร์บอนส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผู้บริโภคอย่างไร ในรายงานการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ Sam Kortum และ David Weisbach จาก UChicago ให้ความเห็นว่า การทำภาษีพรมแดนคาร์บอน จะผลักภาระไปให้กับผู้บริโภค ทำให้การซื้อสินค้านำเข้าที่มีคาร์บอนสูงมีราคาแพงกว่า หากมีการผ่านภาษีพรมแดนคาร์บอนในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้จะเท่ากับการลดแรงกดดันในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง เช่น น้ำมันและก๊าซ และ ส่งต่อแรงกดดัน นั้นไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้สินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงจำนวนมากจะมีต้นทุนที่ไม่สมส่วนมากขึ้นหลังจากที่ CBAM ดำเนินการอย่างเต็มที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เช่น มีการคาดการว่าราคารถยนต์โดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 500 ยูโร

การกำหนดภาษีพรมแดนคาร์บอนจะกำหนดสินค้า 5 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ ปุ๋ย อะลูมิเนียม และการผลิตเคมีบางส่วน โดยระเบียบของ CBAM เริ่มบังคับใช้เต็มที่ในวันที่ 1 มกราคม 2569 และจะมีกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ถูกพิจารณาตามระเบียบของ CBAM เพิ่มขึ้น โดยระหว่างนี้ภาคเอกชนไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมธิการยุโรปภายใต้ CBAM การซื้อขายคาร์บอน การรายงานและการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรายงานการจ่ายค่าคาร์บอนสินค้านำเข้าและส่งออก เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง และทุกประเทศในโลกต่างก็พยายามจะหาวิธีมารับมือกับปัญหาดังกล่าว ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนรัฐสภายุโรปได้อนุมัติข้อเสนอเพื่อสร้างภาษีพรมแดนคาร์บอน โดยกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรปโดยพิจารณาจากการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกว่า Embedded Carbon Emissions ภาษีพรมแดนคาร์บอนเรียกได้ว่าเป็นกลไกการปรับขอบคาร์บอน (CBAM) ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดการค้าทั่วโลก ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงผู้ผลิตนอกสหภาพยุโรปที่พยายามขายผลิตภัณฑ์ของตนในสหภาพยุโรป

 แล้วภาษีพรมแดนคาร์บอนคืออะไร และเหตุใดสหภาพยุโรปจึงต้องการ ก่อนอื่นเรามาดูนโยบายอื่นของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการแก้ปัญหาโลกร้อนนี้ คือระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป ในปี 2548 ETS ได้จัดตั้งตลาดการค้าคาร์บอนแบบ CAP และการค้าขายในสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ผลิตในสหภาพยุโรปจำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับ CO2 ทุกตันที่พวกเขาผลิต ราคาของใบอนุญาตเหล่านี้ถูกกำหนดตามตลาดการกำหนดราคาคาร์บอนของสหภาพยุโรป ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะตรึงราคาการปล่อยคาร์บอนเพื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอน ราคาคาร์บอนของสหภาพยุโรปในขณะที่เขียนอยู่ที่ประมาณ 85 ยูโร (3,164.47 บาท) ต่อ CO2 ตัน

ปัญหา คือ ผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีการผลิตในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบด้านสภาพอากาศสามารถปล่อยคาร์บอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าทำให้ผู้ผลิตในสหภาพยุโรปเสียเปรียบด้านต้นทุน ส่งผลให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการย้ายฐานการผลิตออกนอกเขตยุโรป ซึ่งทำให้เกิดการรั่วไหลของคาร์บอนและสูญเสียการขายไปยังประเทศที่มีนำเข้าถูกกว่า ปัจจุบันสหภาพยุโรปให้ใบอนุญาตคาร์บอนฟรีแก่ผู้ผลิตเพื่อชดเชยการรั่วไหลในรูปแบบเหล่านี้ แต่จะยุติการอนุญาตฟรีเหล่านี้และพยายามแก้ไขการรั่วไหลของคาร์บอนในระยะยาวโดยผู้ผลิตที่เก็บภาษีคาร์บอนจากประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบด้านสภาพอากาศ

แล้วภาษีพรมแดนคาร์บอนส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผู้บริโภคอย่างไร ในรายงานการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ Sam Kortum และ David Weisbach จาก UChicago ให้ความเห็นว่า การทำภาษีพรมแดนคาร์บอน จะผลักภาระไปให้กับผู้บริโภค ทำให้การซื้อสินค้านำเข้าที่มีคาร์บอนสูงมีราคาแพงกว่า หากมีการผ่านภาษีพรมแดนคาร์บอนในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้จะเท่ากับการลดแรงกดดันในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง เช่น น้ำมันและก๊าซ และ ส่งต่อแรงกดดัน นั้นไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้สินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงจำนวนมากจะมีต้นทุนที่ไม่สมส่วนมากขึ้นหลังจากที่ CBAM ดำเนินการอย่างเต็มที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เช่น มีการคาดการว่าราคารถยนต์โดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 500 ยูโร

การกำหนดภาษีพรมแดนคาร์บอนจะกำหนดสินค้า 5 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ ปุ๋ย อะลูมิเนียม และการผลิตเคมีบางส่วน โดยระเบียบของ CBAM เริ่มบังคับใช้เต็มที่ในวันที่ 1 มกราคม 2569 และจะมีกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ถูกพิจารณาตามระเบียบของ CBAM เพิ่มขึ้น โดยระหว่างนี้ภาคเอกชนไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมธิการยุโรปภายใต้ CBAM การซื้อขายคาร์บอน การรายงานและการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรายงานการจ่ายค่าคาร์บอนสินค้านำเข้าและส่งออก เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย

แล้วทำไมธุรกิจถึงต้องสนใจภาษีพรมแดนคาร์บอน

การที่องค์กรสามารถลดภาษีพรมแดนคาร์บอนได้แสดงให้ถึงการให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคซึ่งตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายุคใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทด้วย และตั้งแต่ปี 2558 UN ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย

ข้อมูลจาก SDG MOVE

          ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐของไทยมีกลไกส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ปรับตัวไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการสนับสนุนเงิน ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องจักร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ยังมีสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้นอีกด้วย

          สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแนวทางธุรกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนตามแนวคิด ESG เพื่อปรับองค์กรให้มีความพร้อมต่อแนวโน้มที่สำคัญในอนาคตเรื่องสิ่งแวดล้อม การมีความพร้อมสำหรับการปรับตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนธุรกิจได้ก่อน จะช่วยสร้างความได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างแน่นอน

“ ธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ควรมีการจัดทำแผนแม่บทด้านความยั่งยืน เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ”

อ้างอิง

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en

https://www.bcg.com/publications/2021/eu-carbon-border-tax

https://www.wsj.com/articles/european-parliament-backs-broader-carbon-border-tax-11655913630

https://www.setsustainability.com/page/sustainability-management-process

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us