คุณทรงพล เนรกัณฐี

ที่ปรึกษาด้านแบรนด์

จบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการตลาด การออกแบบ และการจัดการตราสินค้า ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นปรึกษาด้าน Branding ให้แก่ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ประสบการณ์ทางการอบรมด้านการพัฒนาแบรนด์ให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท ออเทนทิค ไทย สปา จำกัด
 • เริ่ม มี.ค. พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท เซเรวานา โปรดักท์ จำกัด
 • เริ่ม ก.ย. พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จำกัด
 • เริ่ม ก.ย. พ.ศ. 2558 – พ.ศ. มี.ค. 2560 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ หจก. ไอโกะ รังนกปัตตานี
 • เริ่ม พ.ค. พ.ศ. 2556 – มิ.ย. พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท คิชโช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ก.ค. พ.ศ. 2550 – ธ.ค. พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท จินตนาอินเตอร์เทรด จำกัด
 • ก.ย. พ.ศ. 2555 – ก.ย. พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
 • ก.ค. พ.ศ. 2550 – ส.ค. พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์กลยุทธ์ บริษัท ดราก้อน อิงค์ จำกัด
 • พ.ย. พ.ศ. 2547 – มิ.ย. พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสร้างสรรค์กลยุทธ์แบรนด์ หจก.บาล์ม และ บริษัท แบรนด์สเคป จำกัด
 • มิ.ย. พ.ศ. 2536 – เม.ย. พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • (ตำแหน่งแรก: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ / ตำแหน่งสุดท้าย: รองผู้อำนวยการสายการตลาด)
 • ก.ค. พ.ศ. 2534 – พ.ค. พ.ศ. 2536 หัวหน้าส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท ทัพเพอร์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ย. พ.ศ. 2532 – มิ.ย. พ.ศ. 2534 เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์พิเศษ

 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น (Prime Minister Awards) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)  
Message us