ที่ตั้งบริษัท

ติดต่อเรา

บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์เอเชีย จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 45/6 ซอยกรุงเทพนนท์ 3 แยก 2 ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-116-1337
โทรสาร : 02-116-1338
Email : contact@marketmetrics.asia

Message us