ผู้บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ได้รับเกียรติเป็น Mentor ในงาน PTTOR launch pad

ขอบพระคุณทาง RISE Thailand และ PTTOR ให้เกียรติเชิญคุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข จาก บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เป็น Mentor โครงการ OR Launch Pad

“ทุก ๆ ทีมเต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนที่เต็มเปี่ยม มีหลาย Project ที่น่าสนใจและน่าลงทุนมากครับ”

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us