จัดอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561-2564 เพื่อปรับให้เป็นแผนงานประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2563 – 2567 โดยกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาประกอบไปด้วย การถ่ายทอดร่างแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
2. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
3. Creative Content และหลักการออกแบบ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Workshop เทคนิคการนำเสนอด้วยภาพ ให้แก่บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us