“การตลาดในยุค New normal”

คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข ได้รับเกียรติให้บรรยาย แบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในหลักสูตร “การตลาดในยุค New normal”

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ให้แก่ ข้าราชการระดับชำนาญการ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กับองค์ความรู้ด้าน “การตลาดในยุค New normal” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญและรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

? การปรับตัวของภาคธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ารูปแบบใหม่ ที่อาจใช้พื้นที่ครัวกลางร่วมกัน พนักงานเสิร์ฟอาจถูกเปลี่ยนเป็น Rider ส่งอาหารแทน เพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

? พฤติกรรม SLOTH Economy หรือการตลาดที่ตอบสนองความสะดวกสบายสำหรับการลดการเสียเวลาในกระบวนต่าง ๆ เช่น Food Delivery หรือการต่อคิวแบบออนไลน์ เป็นต้น

? “New normal เกิดจาก Climate Change หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป” ในอนาคตอาจไม่เกิดคำว่าฤดูกาลในเรื่องของการตลาด ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล หรือการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้มี Function ที่ตอบโจทย์สภาพแวดล้อมหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม เป็นต้น

ตัวอย่างของประเด็นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรคำนึงถึงในการทำการตลาด
แบบ New normal

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us