“ขยายมูลค่าเพิ่มมวยไทยผ่าน Streaming Platform”

“ขยายมูลค่าเพิ่มมวยไทยผ่าน Streaming Platform”

บริษัท มาร์เก็ต เมทริกซ์ เอเชีย จำกัด โดยคุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข และคุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน ที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจ (Business model) ของ Streaming Platform เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุค Platform Economy ได้นำผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยคุณบุญศรี  กุลฉันท์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าพบ พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ ประธานคณะทำงานเพิ่มมูลค่ามวยไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อนำศิลปะมวยไทยมาขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มบน Streaming Platform ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขัน  การอบรมครูมวยไทยภายใต้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักมวยไทยต้นกำเนิดแต่ละท้องถิ่น  การประยุกต์ใช้ท่ามวยไทยสำหรับการฝึกท่าออกกำลังกายแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ  รวมทั้งการพัฒนามวยไทยสู่ธุรกิจเกมส์และสันทนาการต่างๆ ต่อไปในอนาคต

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us