บขส. ปรับแผนการตลาดเชิงรุก ปี ‘65-‘66

บขส. ปรับแผนการตลาดเชิงรุก ปี ‘65-‘66

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และคณะผู้บริหารด้านการตลาด ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เข้ารับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการตลาดเชิงรุกปี พ.ศ.2565-2566 โดยมุ่งเน้นด้านการปรับเส้นทางการเดินรถที่ตอบสนองความต้องการเดินทางหลัง COVID-19 ที่เปลี่ยนไป การสร้างมาตรฐานบริการที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นสำคัญ การขยายช่องทางการบริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ e-Ticket และเตรียมพร้อมรองรับสู่การขนส่ง โลจิสติกส์พัสดุภัณฑ์แบบ Hub-to-Hub และ Hub-to-Door เพิ่มมากขึ้น


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us