“นำคู่ค้าเกาหลีใต้ เพิ่มมูลค่ามวยไทยผ่านโลก Metaverse”

“นำคู่ค้าเกาหลีใต้ เพิ่มมูลค่ามวยไทยผ่านโลก Metaverse”

บริษัท มาร์เก็ต เมทริกซ์ เอเชีย จำกัด โดยคุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ และคุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ ได้นำ Mr.Michael Lee ผู้แทนนักธุรกิจเกาหลีใต้ เข้าพบ พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ ประธานคณะทำงานเพิ่มมูลค่ามวยไทย ณ ศูนย์ฝึกพันธมิตรมวยไทยโลก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อนำศิลปะมวยไทยมาขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มบนโลก Metaverse และ Holographic ต่อยอดจากกระแส Soft Power ที่คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us