คืบหน้า Halal Blockchain พร้อมพัฒนาชาติ

คืบหน้า Halal Blockchain พร้อมพัฒนาชาติ

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน ศวฮ.

    ประชุมหารือร่วมกับ คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด นายกสมาคมสื่อมุสลิมไทย คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข ผู้บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด และคณะ เพื่อดำเนินการพัฒนา Halal Blockchain นำไปสู่การสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจต่อห่วงโซ่อุปทานฮาลาล (Halal Supply Chain Management) การขนส่ง (Halal Logistics) และกระบวนการฮาลาล (Transparency, Traceability Process) ที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ทั้งนี้ การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน จะเพิ่มความเชื่อมั่นของแบรนด์ และการได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทีมงานจะดำเนินการนำไปสู่แผนเร่งด่วนในเรื่องการบูรณาการร่วมกับภาคการท่องเที่ยว เช่น Halal Tourism และอื่น ๆ ต่อไป (muslimthaipost,2565)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us