นายกสมาคมสื่อมุสลิมไทย สื่อสารมาตรฐานฮาลาลไทยสู่สากลด้วย Halal Blockchain

นายกสมาคมสื่อมุสลิมไทย สื่อสารมาตรฐานฮาลาลไทยสู่สากลด้วย Halal Blockchain

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด จาก สมาคมสื่อมุสลิมไทย พร้อมทั้ง คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข คุณเสถียรพงศ์ ธรรมสอน จาก บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน ศวฮ. ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือที่จะพัฒนา ฮาลาลประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนา blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง และใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ ฮาลาลประเทศไทย ที่จะสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การเป็นที่ 1 ในการส่งออก อาหารฮาลาลต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us